Вебпортал працює у бета-версії

СDTO та цифрові лідер/ки громади

Хто це?

CDTO (Chief Digital Transformation Officer) – заступник/ця керівника/ці територіальної громади, у розподілі обов’язків яких покладено відповідальність за питання цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації без поєднання своїх функціональних обов’язків з будь-якими іншими питаннями.


Цифровий лідер/ка — відповідальні за питання цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації в особі:

 • посадової особи територіальної громади, яка поєднує свої раніше затверджені функціональні обов’язки з додатково покладеною на неї відповідальністю;
 • новопризначеної посадової особи з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації без поєднання своїх функціональних обов’язків з будь-якими іншими;
 • новопризначеного радника голови;
 • депутата ради.


Детальніше про те, хто такий СDTO та цифровий лідер/ка і яка процедура призначення, ви можете ознайомитися у документі

Повноваження СDTO та цифрових лідерів/ок

Основна роль CDTO — стати ініціатором та змінотворцес у громаді у сфері цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації громади, а також запровадити технологічні та інноваційні рішення у громаді.

Функціонал CDTO передбачає щонайменше 4 напрями: організовує, забезпечує, координує та сприяє.

Організовує:

• Цифровізацію, цифровий розвиток, цифрову економіку, цифрові інновації та технології, електронне урядування та електронну демократію, розвиток інформаційного суспільства, інформатизацію.
• Розвиток цифрових навичок та цифрових прав населення.
• Відкриті дані, електронні інформаційні ресурси та їхню інтероперабельність.
• Розвиток інфраструктури широкосмугового доступу до інтернету та телекомунікацій.
• Надання електронних та адміністративних послуг.
• Електронні довірчі послуги та електронна ідентифікація.
• Розбудову мережі центрів надання адміністративних послуг.
• Розвиток IT-індустрії, електронної комерції та бізнесу, робототехніка та роботизація, розвиток інформаційного суспільства, хмарних технологій.
• Захист державних та місцевих інформаційних ресурсів в інформаційно-телекомунікаційних системах, криптографічний та технічний захист інформації.

Забезпечує:

• Взаємодію з питань цифрової трансформації з центральними органами виконавчої влади, територіальними підрозділами центральних органів виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, структурними підрозділами облдержадміністрації.
• Підвищення рівня цифрової грамотності населення, державних службовців, співробітників органів місцевого самоврядування.
• Реалізацію інноваційних рішень у громаді.
• Формування та здійснення контролю щодо плану заходів з програм цифрової трансформації та видатків на їхню реалізацію.

Бере участь у розробці та реалізації:

• Пропозицій голові територіальної громади щодо формування та здійснення заходів, спрямованих на розвиток регіональної цифрової трансформації.
• Пропозицій, рекомендацій до нормативно-правових актів у сфері цифровізації та інновацій.

Координує:

• Діяльність сектору/ відділу/ управління/ департаменту з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій i цифровізації.
• Діяльність комунального підприємства у сфері цифрового розвитку, цифрових трансформацій цифровізації.
• Виконання завдань програми інформатизації.

Сприяє:

• Впровадженню інструментів електронної демократії.
• Доступу до високошвидкісного інтернету в населених пунктах і закладах соціальної інфраструктури в територіальних громадах.
• Підвищенню обізнаності про інноваційну підприємницьку діяльність серед населення області, підвищенню суспільного інтересу до інноваційного та технологічного підприємництва.
• Розвитку інкубаційних програм для стимулювання розвитку стартапів.
• Розвитку інноваційних кластерів/асоціацій.
• Створенню органами місцевого самоврядування центрів надання адміністративних послуг, віддалених робочих місць, підвищення рівня якості надання електронних та адміністративних послуг, розвитку електронної інформаційної взаємодії таких центрів із суб’єктами надання адміністративних послуг, розширення функцій центрів та переліку послуг, які надаються через них.
• Цифровій доступності на офіційних вебресурсах органів місцевого самоврядування.
• Наповненню структурними підрозділами органу місцевого самоврядування актуальними даними державні інформаційно-комунікаційні системи (реєстри).
• Впровадженню органами місцевого самоврядування концепції «розумна громада».

 

Із чого почати?

Перші кроки на посаді CDTO потрібно розпочати із:

1. Проведення ситуаційного аналізу.

Збір та обробка інформації про наявність та стан інфраструктури, а також сферу послуг у громаді.

2. Визначення пріоритетних напрямів у роботі на 3, 6 і 9 місяців.

Серед основних сфер: стан кібербезпеки та кібергігєни серед працівників органу місцевого самоврядування та населення; системи обробки та зберігання даних; рівень покриття широкосмуговим інтернетом та масштабування 5G інтернетом; наявність офіційного вебсайту та відповідність до стандартів інклюзивності; кількість та формат надання публічних послуг тощо.

3. Формування команди.

Розподіл обов’язків усередині команди, а також залучення зовнішніх фахівців: представництво інших структурних підрозділів органу місцевого самоврядування, бізнесу, а також громадського сектору для консолідації ідей та рішень.

4. Проєктування політики на основі даних та аналізу. 

Здійснення систематичної роботи та забезпечення сталості результатів потребують ґрунтовного підходу в розподілі часових, матеріально-фінансових, людських тощо ресурсів, а також моніторинг ефективності впровадження ініціатив.

5. Прозорість у комунікації.

Результати роботи повинні публічно висвітлюватися на офіційних вебсторінках громади з певною періодикою для відстежування динаміки.

Рекомендовані вимоги до вакансії CDTO

Перелік вимог до CDTO, що не вичерпується лише цими критеріями:
 

 • Ступінь магістра в галузі інформаційних, комп’ютерних наук, цифрових технологій, кібербезпеки або суміжної галузі
 • Досвід роботи у проєктах із цифрового та/або інформаційного напрямів не менше 3 років
 • Розуміння та впровадження автоматизації, реінжинірингу процесів для надання публічних послуг
 • Вміння формувати та реалізовувати стратегії, програми з чітко визначеними індикаторами цифрового розвитку, технологій та інновацій
 • Сильні лідерські, аналітичні навички та навички вирішення проблем, а також орієнтованість на інновації та результат
 • Вміння презентувати результати роботи серед мешканців і партнерів
 • Вільне володіння українською; англійська мова на рівні В2+